Archive | April 4, 2013

«Երկու խոշոր չարիք» հոդվածը

1. Ի՞նչ երկու խոշոր չարիքի մասին է խոսքը:

Հոգնածության և ներվորության:

2. Որո՞նք են այդ չարիքների առաջացման պատճառները:

Չարիքների առաջացման պատճառը ստրեսն է: Ամերիկացիների մոտ ոսկի ձեռք բերելու ցանկությունից է առաջանում կամ պատերազմից:

3. Ինքը` Աղայանը, ի՞նչ զորեղ դարմաններ է առաջարկում այդ երկու խոշոր չարիքների հաղթահարման համար:

Նա առաջարկում է  նոր դպրոց և սոցիալական կյանքի  ավելի արդար կազմակերպում: