«Երկու խոշոր չարիք» հոդվածը

1. Ի՞նչ երկու խոշոր չարիքի մասին է խոսքը:

Հոգնածության և ներվորության:

2. Որո՞նք են այդ չարիքների առաջացման պատճառները:

Չարիքների առաջացման պատճառը ստրեսն է: Ամերիկացիների մոտ ոսկի ձեռք բերելու ցանկությունից է առաջանում կամ պատերազմից:

3. Ինքը` Աղայանը, ի՞նչ զորեղ դարմաններ է առաջարկում այդ երկու խոշոր չարիքների հաղթահարման համար:

Նա առաջարկում է  նոր դպրոց և սոցիալական կյանքի  ավելի արդար կազմակերպում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s