Archive | April 17, 2013

Բարեկամների վերլուծություն

img_1971Մենկ փորձեցինք պարզել,թե մեր պապերը ովքեր են եղել: Դասարանում պատմեցինք նրանց մասին,նրանց ծննդավայրերի մասին:

1.Պարզեցինք ,որ մեր դասարանի գերակշիռ մասը,մեր արևմտյան բարեկամներն են: Նրանք եկել են տարբեր մարզերից՝Վանից,Էրզրումից,Մուշից,Կարսից,Ղարաբաղից,Սուրմալուից և Խոյից:

2. Ինձ այս տվեց տեղեկություն տարբեր մարզերի մասին: Նաև իմացա որ մեր դասարանում կա 3 Վանեցի՝ Էլենը, Սաթենիկը և ես: Ինչ իմանանք ,կարող է մենք շատ մոտիկ բարեկամներ լինենք ու չիմանանք: