Ասիաի աղյուսակ և հարցեր

untitled
Աղյուսակ 2 (1)

1. Նշել Ասիա աշխարհամասի առանձնահատկությունները
Ասիան ամենաբարձր աշխարհամասն է։ Ասիայում շատ են ջրառատ, խոշոր գետերը (Յանցզի, Հուանհե, Մեկոնգ, Ամուր, Լենա, Ենիսեյ, Ինդոս, Գանգես, Եփրատ, Տիգրիս, Արաքս): Այստեղ են գտնվում աշխարհի ամենամեծ՝ Կասպից, և ամենախոր՝ Բայկալ, լճերը:

Ընդերքում հայտնաբերված են զանազան օգտակար հանածոների (հատկապես` նավթի, գազի, քարածխի, երկաթի, գունավոր մետաղների և թանկարժեք քարերի) խոշորագույն պաշարներ:

2. Թվարկել բնակչության, ազգային և կրոնական կազմը, բերել օրինակներ
Ասիաում է բնակվում մոտ 4.3 միլիարդ մարդ որը աշխարհի բնակչության 60%-ն է, Ասիաի բնակչությունը աճում է բավականին արագ, օրինակ՝ 20-րդ դարի ընթացքում բնակչությունը քառապատկվել է։ Տարածքը մոտ 43 միլիոն կմ² է, իսկ կղզիների հետ միասին՝ 44 միլիոն 363 հազար կմ²։

Կրոններ–Քրիստոնեություն,մահմեդականություն և բուդիզմ։

4. Նկարագրել Չինաստանի տնտեսաաշխարհագրական դիրքը, տնտեսության զարգացման նախադրյալները, «Չինական հրաշք » արտահայտությունը
Չինաստանը պետություն է Կենտրոնական և Արևելյան Ասիայում (9,6 մլն կմ2)։ Արևմուտքից արևելք ձգվում է 5700 կմ, իսկ հյուսիսից հարավ՝ 3650 կմ։ Ցամաքով սահմանակից է 14 պետությունների, որով և Ռուսաստանի հետ միասին աշխարհում առաջինն է հարևան պետությունների թվաքանակով։
Տարածքի ավելի քան 70 %-ը լեռնային է։ Արևելքում Չինական մեծ հարթավայրն է, հյուսիս-արևմուտքում՝ Տակլամական և Ալաշան սարահարթերը, որոնք կոչվում են նաև անապատներ։
Օգտակար հանածոներից է ածուխը։
5. Բացատրել Ճապոնիայի տնտեսության արագ զարգացման նախադրյալները, բացատրել «Փակ դռների քաղաքականություն »։

Ճապոնական տնտեսության աճի տեմպերի վրա ազդեցություն են ունենում ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին գործոնները:
Արտահանման սեկտորը, որը ճապոնական տնտեսության զարգացման գլխավոր շարժիչն է, զգալի տուժել է, որի պատճառը հիմնական շուկաներում ճապոնական արտադրանքի պահանջարկի նվազումն է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s